Φωτογράφηση γάμου στο Παρίσι

Από την εκκλησία του Αγίου Νικολάου στομ Πειραιά στο Ελαιών Loft και από εκεί κατευθείαν στο Παρίσι για next day shooting. Δεν είμαστε μόνο φωτογράφοι γάμου φαντασία, άλλα και με αντοχές!